วันจันทร์, เมษายน 24, 2549

ฎีกาทีเด็ด

อ่านมติชนวันนี้ http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0104240449&day=2006/04/24

เห็นมีคัดคำพิพากษาศาลฎีกามาลง เกี่ยวกับการฉีกบัตรเลือกตั้ง น่าสนใจมาก

...........

คดีแดงที่ 2338/2528

อัยการ โจทก์
นายเกรียงศักดิ์ แซ่ตั้ง จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำให้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชำรุดเสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 74

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นสอบถามโจทก์ โจทก์แถลงว่าบัตรเลือกตั้งที่จำเลยฉีกนั้นเป็นบัตรที่ยังไม่ได้กาเครื่องหมาย

ศาลชั้นต้นเห็นว่า การทำให้ชำรุดหรือเสียหายซึ่ง "บัตรเลือกตั้ง" อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 74 นั้น จะต้องเป็นการกระทำต่อบัตรเลือกตั้งที่ผู้เลือกตั้งได้ใช้สิทธิลงคะแนนแล้ว การที่จำเลยฉีกบัตรเลือกตั้งที่จำเลยยังมิได้กาเครื่องหมายใช้สิทธิลงคะแนนให้ชำรุดเสียหาย จึงไม่เป็นความผิด

พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 74 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำด้วยประการใดให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดแก่บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้" บทมาตราดังกล่าวนี้บัญญัติไว้ในหมวด 8 ว่าด้วยเรื่องการตรวจและการรวมคะแนน จึงเป็นเรื่องหลังจากการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว

และเมื่อพิจารณาถึงความหมายของคำว่า "บัตรเลือกตั้ง" ย่อมต้องหมายถึงบัตรเลือกตั้งที่ผู้เลือกตั้งได้ลงคะแนนแล้วและนับคะแนนได้ เจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งประสงค์ที่จะห้ามมิให้บุคคลใดกระทำด้วยประการใดแก่บัตรเลือกตั้ง ที่ผู้เลือกตั้งได้ใช้สิทธิลงคะแนนแล้วเท่านั้น อันจะทำให้กระทบกระเทือนถึงผลของการนับคะแนนหรือผลของการเลือกตั้งไม่รวมถึงบัตรเลือกตั้งที่ผู้เลือกตั้งยังมิได้ใช้สิทธิลงคะแนน การที่จำเลยฉีกบัตรเลือกตั้งที่จำเลยยังไม่ได้ลงคะแนนให้ชำรุดเสียหาย จึงไม่เป็นความผิด

พิพากษายืน

นายอำนวย อินทุภูติ นายดำริ ศุภพิโรจน์ นายสมศักดิ์ เกิดลาภผล องค์คณะ

........

คำพิพากษาศาลฎีกานี้มีข้อเท็จจริงต่างจากกรณีของไชยันต์อยู่สองจุด

จุดแรก ไชยันต์ได้กาบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วจึงฉีก แต่คดีนี้จำเลยฉีกบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้กา

จุดที่สอง ไชยันต์ประกาศเจตจำนงทางการเมืองของตนชัดแจ้งว่าฉีกบัตรเลือกตั้งเพราะเหตุใด แต่คดีนี้ จำเลยไม่ได้มีเจตจำนงทางการเมืองอื่น หากการฉีกบัตรน่าจะเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือความพลาดพลั้งมากกว่า (ไม่แน่ใจเท่าไรนัก เพราะที่มติชนคัดมาไม่มีข้อเท็จจริงโดยละเอียด)

ถ้าเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แล้ว ผมเห็นว่ากรณีของไชยันต์น่าจะขยายความไปได้

เห็นแบบนี้ ศาลน่าจะเอามือลูบปากอยู่เหมือนกัน เพราะอาจเป็นหนทางหนึ่งที่ศาลจะตัดสินว่าไชยันต์ไม่ผิด โดยที่ศาลเองก็ไม่ต้องรับรองสิทธิในการไม่เคารพกฎหมายให้เป็นบรรทัดฐานอีกด้วย

7 ความคิดเห็น:

Blogger บุญชิตฯ กล่าวว่า...

จากกระแสตอนนี้ ผมว่าโอกาสที่อาจารย์จะโดนศาล "เชือด" ให้ลิงๆทั้งหลายดูมีสูงมากแล้ว

เพราะกระแสการฉีกบัตรเลือกตั้งที่ลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้

ซึ่งผมว่าอาจารย์แกคงไม่สบายใจเหมือนกัน ไม่ใช่เพราะกลัวติดคุก แต่เพราะ เจตนาอารยะขัดขืนโดยสุจริต (ผมเชื่อเช่นนั้น)ของแก ถูกเอาไปแปรผลเป็นเกมป่วนการเมือง เช่นการฉีกบัตรแนวก่อกวน (หรือหย่อนรูปโป๊ลงตู้) ล่าสุดมีวาดรูปตีนลงช่องเบอร์ ๒ ฯลฯ หรือพวกฉีกเพราะอยากดัง เช่น อดีตผู้สมัครผู้ว่า กทม. คนหนึ่งซึ่งกลัวสังคมจะลืม กูเอาเสียหน่อย ทั้งๆที่เหตุผลในการฉีกเบาหวิวเหลือทน

ซึ่งพวกนี้มันไม่ใช่อารยะขัดขืน เพียงต่ยืม "วิธี" และ "ข้ออ้าง" ของแกไปใช้

ศาลไทย, โดยเฉพาะศาลยุติธรรมและศาลฎีกา ยังมีแนวความคิดที่อนุรักษ์นิยมอยู่มากเกินกว่าจะรับได้ครับ และเขาถูกปลูกฝังให้รักษากฎหมายเพื่อผดุงระเบียบของสังคม

ตอนนี้ระเบียบของสังคมกำลังถูกสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดด้วย จากการกระทำของอาจารย์

เหตุบรรเทาโทษต่างๆก็ไม่มีเลย เพราะรู้กฎหมาย แต่ก็ทำ เรียกว่าเจตนาเต็มร้อยเลย

8:04 ก่อนเที่ยง  
Anonymous ศรัทธา กล่าวว่า...

พอจะเข้าใจเหตุผลของศาลในคดีนั้นเหมือนกันครับ ก็หวังว่าอาจารย์คงจะไม่โดนอะไรร้ายแรงจากการขัดขืนของท่านเลย

9:20 ก่อนเที่ยง  
Anonymous ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนูบุญชิตเก่งอีกแล้ว ฮา

4:46 หลังเที่ยง  
Anonymous etat c'est moi กล่าวว่า...

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ศาสตัดสินตามข้อต่อสู้ของจำเลย

ปัญหาของคดีอ.ไชยันต์ คือ แกจะยกข้อต่อสู้อ้างต่อศาลอย่างไร

ข้อต่อสู้ตามฎีกาที่ยกตัวอย่างมา อ.ไชยันต์ก็เอามใช้อ้างต่อศาลไม่ได้แน่ๆ เพราะข้อเท็จจริงต่างกันสิ้นเชิง

ผมเห็นว่าศาลไม่ตัดสินตามแนวฏีกานั้นหรอกครับ และศาล"ไม่น่า"จะขยายความตามด้วย ข้อนี้ผมมีเหตุผลเดียวกับคุณบุญชิต

Anyway , อาจารย์ท่านก็ "เกิด" แล้วล่ะ...คุ้ม

8:10 หลังเที่ยง  
Anonymous ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เกิดและเก่งมานานแล้วโดยไม่ต้องอาศัยสถานการณ์

2:08 ก่อนเที่ยง  
Anonymous จ่าจู๊ด กล่าวว่า...

มันเป็นอารยะขัดขืนครับ เป็นการประท้วง ถ้าจะอารยะขัดขืนกันจริงๆก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการถูกลงโทษทางกม. ไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ตาม มันเป็นการแสดงออกเพื่อการประท้วง ลงโทษก็ลงโทษไป อหิงสาชนิดหนึ่ง เหมือนกับที่มหาตมคานธีโดนลงโทษข้อหา"ต้มเกลือเถื่อน" เหอๆๆ (เกลือนะ ไม่ใช่เหล้า)

11:07 ก่อนเที่ยง  
Anonymous ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,臺灣情色網,色情,情色電影,色情遊戲,嘟嘟情人色網,麗的色遊戲,情色論壇,色情網站,一葉情貼圖片區,做愛,性愛,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,美女交友,做愛影片

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖

8:14 ก่อนเที่ยง  

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก